خبر خبر

برطرف شدن نوسان سطح ولتاژ برق ورودي سايت رادار دستجرد فرودگاه تبریز

رئیس اداره تسهیلات و تجهیزات فرودگاه تبریز از برطرف شدن نوسان سطح ولتاژ برق ورودي سايت رادار دستجرد فرودگاه تبریز خبر داد.

هرزندی گفت: نوسان سطح ولتاژ برق ورودي سايت رادار دستجرد طي ماههاي گذشته، موجبات كاهش قابل توجه كارآئي و افزايش هزينه بهره برداري سيستم برق اضطراري اين سايت را فراهم آورده بود که تأثير اين مشكل با توجه به عدم پيش بيني مكانيزم تأخير در تحريك يكي از موتور ژنراتورها و تعارض تأخير تحريك هر كدام از موتورژنراتورها با موتورژنراتور ديگر، دو چندان شده بود.

وی افزود: بر اين اساس، با مطالعات و برنامه ريزي هاي انجام شده توسط اداره تسهيلات و تجهيزات فرودگاه تبریز، الزامات ارتقاء سيستم كنترل هماهنگ موتورژنراتورها شناسايي و پياده سازي گرديد که طی این اقدام از هدر رفت هزينه بهره برداري سيستم برق اضطراري سايت رادار به ميزان %50 جلوگيري شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد