خبر خبر

افزایش چشمگیرو بی سابقه آمار پرواز، مسافر و بار فرودگاه تبریز در سال 95

آمار مسافر فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز درسال 1395 نسبت به مدت مشابه سال قبل 5/25 درصد و آمار پرواز و بار در این همین مدت  به ترتیب 7/35 درصد و 6/20 درصد افزایش داشته است.

مدیرکل فرودگاههای استان آذربایجانشرقی در این باره گفت: آمار مسافر جابه جا شده درسال 1395 به تعداد  1838701 نفر ودر سال 1394 به تعداد 1464675 نفر بوده است که افزایش 25/5 درصدی را نشان می دهد و طی همین مدت تعداد پرواز از 10973 پرواز به 14894پرواز رسیده که 35/7 درصد افزایش را نشان می دهد.

مدیرکل فرودگاههای استان گفت: در حوزه بار نیز میزان 11388424 کیلوگرم بار جابجاشده در سال 94 به میزان 13741805 کیلوگرم بار در سال 95 رسیده است که حکایت از افزایش 20/6 درصدی دارد.

مصطفی صفایی افزود: هم اکنون از فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز پروازهای خارجی به مسیرهای ترکیه، عراق و پروازهای داخلي به مسير هاي تهران ، مشهد ، کرمان ،اصفهان،  اهواز ، شيراز،  بندرعباس ، عسلويه و كيش برقرار می باشد.

شایان ذکر است که روزانه 44 پرواز در مسیرهای داخلی و بین المللی از فرودگاه تبریز انجام می پذیرد.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد