خبر خبر

بازدید مدیر برنامه ریزی راهبردی وهمکاریهای بین المللی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران ازجزئیات ارائه خدمات به مسافرین نوروزی در فرودگاه تبریز

روز چهارشنبه مورخ 96/1/2 بازدید محمدمهدی یزدانی مدیر برنامه ریزی راهبردی وهمکاریهای بین المللی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از نحوه خدمات رسانی به مسافرین نوروزی این فرودگاه بازدید بعمل آورد.

در این بازدید که مصطفی صفایی مدیرکل فرودگاه های استان نیز حضور داشت یزدانی با حضور در بخشهای مختلف فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز از جمله ترمینالهای فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز، غرفه ها،محل بازی کودکان ،راهنمای مسافر، محل نگهداری نوزادان وارگانهای مختلف مانند پلیس فرودگاه های استان، گذرنامه ،گمرک و با پرسنل عملیاتی و اداره ترمینالهاواماکن فرودگاه تبریز از نزدیک دیدار و گفتگو کرد.

وی در این بازدید از نزدیک ازجزئیات ارائه خدمات به مسافرین نوروزی در فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز قرار گرفت و از نحوه خدمات رسانی ابراز رضایت نمود.

وی گفت: فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز نقش بسیار مهمی در ارائه خدمات مطلوب به میهمانان نوروزی شهر تبریز دارد و جا دارد از زحمات شبانه روزی مدیرکل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی در ارائه بهترین خدمات به مراجعین به فرودگاه تشکر نمایم.

در ادامه این بازدید، صفایی مدیرکل فرودگاههای آذربایجان شرقی گزارش مبسوطی از عملکرد اداره کل فرودگاههای استان در ایام نوروز ارائه کرد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد