خبر خبر

نصب غلتک های جدید و تعمیر و بروزرسانی دستگاههای X-Ray فرودگاه تبریز

رئیس اداره مهندسی الکترونیک فرودگاه تبریز از نصب رولرهای ورودی و خروجی ایکس ری های فرودگاه     بین المللی شهید مدنی تبریز خبر داد.

حسین زاده گفت: با عنایت به در پیش بودن ایام نوروز و آغاز پروازهای نوروزی فرودگاه تبریز و قدیمی ونا مناسب بودن رولرهای ورودی و خروجی ایکس ری های فرودگاه تبریز ، رولرهای جدید برای  7 عدد دستگاه ایکس ری نصب شده در ورودی و خروجی ترمینالهای 2 و3 و4  فرودگاه تبریز توسط کارشناسان اداره کل ارتباطات و ناوبری شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و هم چنین کارشناسان اداره مهندسی الکترونیک فرودگاه تبریز نصب وراه اندازی گردید.

وی هم چنین گفت: در پی گزارش خرابی دستگاه X-Ray  ترانزیت داخلی فرودگاه تبریز ، عملیات تعویض قطعه و نصب و راه اندازی آن توسط کارشناسان اداره ارتباطات وناوبری فرودگاه تبریز انجام پذیرفت.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد