خبر خبر

انتصاب سرپرست عملیات هوانوردی فرودگاههای استان آذربایجان شرقی

طی ابلاغی از سوی مدیرکل آموزش و توسعه نیروی انسانی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران ، عظیم طهماسبی به عنوان سرپرست معاون عملیات هوانوردی فرودگاههای استان آذربایجان شرقی منصوب شد.

در بخشی از این ابلاغ آمده است: با عنایت به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی و بر اساس هماهنگی های بعمل آمده به موجب این ابلاغ با حفظ پست سازمانی، به عنوان سرپرست معاون عملیات هوانوردی فرودگاههای استان آذربایجان شرقی منصوب می شوید.

انتصاب طهماسبی به پیشنهاد مدیرکل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی انجام پذیرفته است.

وی پیش از این معاون اداره مراقبت پرواز فرودگاه تبریز و مسئول هماهنگی و صدور مجوزهای پروازهای فرودگاههای استان بوده است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد