خبر خبر

برگزاری دوره آموزشی محيط سبز و دولت سبز در فرودگاه تبریز

یک دوره آموزشی با عنوان محيط سبز و دولت سبز در فرودگاه تبریز برگزار گردید.

هدف از برگزاری این دوره آشنايي فراگيران با اهميت حفظ محيط زيست و انواع آلاينده ها و راههاي پيشگيري از آنها است که با حضور پرسنل اداره کل فرودگاه های استان به مدت 4 ساعت برگزار گردید.

دوره مذکور با تدریس سركار خانم ليدا پرتونيا برگزار گردید که به شرکت کنندگان مدرک پایان دوره توسط شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران اعطا خواهد شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد