خبر خبر

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با فرآيند و فنون تصميم گيري سازماني در فرودگاه تبریز

یک دوره آموزشی با عنوان آشنایی با فرآيند و فنون تصميم گيري سازماني ویژه مدیران در فرودگاه تبریز برگزار گردید.

این دوره آموزشی به مدت 9 ساعت با حضور مدیرکل، معاونین و روسای ادارات فرودگاه های استان آذربایجان شرقی در تاریخ های 19/11/95 و 26/11/95 در فرودگاه تبریز برگزار گردید.

هدف از این دوره آموزشی آشنایی مدیران اداره کل با فرآيندها و فنون تصميم گيري سازماني و افزايش توان تصميم گيري مديران است که با تدریس استاد بيك زاد برگزار گردید.

لازم به ذکر است به شرکت کنندگان گواهی پایان دوره از سوی مركز آموزش و پژوهش استان اعطا خواهد شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد