خبر خبر

انعقاد تفاهمنامه فیمابین اداره کل فرودگاه های استان و اداره کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی

روز دوشنبه مورخ 25/11/95 تفاهمنامه مدیریت سوانح و حوادث فیمابین اداره کل فرودگاه های استان و اداره کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی امضا گردید.

در این تفاهمنامه که به امضای مدیرکل فرودگاه های استان و مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی رسید، مقرر گردید در صورت بروز سوانح و هم چنین مانورهای فرودگاهی با درخواست اداره کل فرودگاه های استان هماهنگی های لازم جهت اعزام یگانهای امداد، نجات و سایر ارگانهای مسئول توسط مدیریت بحران استان انجام شود.

هم چنین مقرر گردید فرماندهی عملیات در مواقع بروز سوانح و حوادث هواپیماهای غیر نظامی در داخل فنس فرودگاه تبریز با مدیرکل فرودگاه های استان و خارج از فنس فرودگاه با مدیرکل مدیریت بحران خواهد بود.

در ادامه جلسه مدیرکل فرودگاه های استان ضمن مصاحبه ایی با صداوسیمای استان آذربایجان شرقی به تشریح لزوم  انعقاد این تفاهمنامه پرداخت.

صفایی گفت: یکی از الزمات فرودگاه های بین المللی ، کسب گواهینامه فرودگاهی است که این گواهینامه تایید کننده تمام الزمات بین المللی در آن فرودگاه است.

وی گفت: تفاهمنامه ایی که امروز به امضای اداره کل فرودگاه های استان و اداره کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی رسید، یکی از الزمات سازمان هواپیمایی کشوری است که مشخص کننده وظایف هر کدام از این دو ارگان در هنگام بروز حوادث است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد