خبر خبر

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانين ماليات بر ارزش افزوده در فرودگاه تبریز

یک دوره آموزشی با عنوان آشنایی  با قوانين ماليات بر ارزش افزوده در فرودگاه تبریز برگزار گردید.

این دوره آموزشی به منظور آشنايي پرسنل اداره کل فرودگاه های استان با قوانين ماليات بر ارزش افزوده به مدت 4 ساعت  در تاریخ  1/9/95 برگزار گردید.

در این دوره آموزشی تعداد 70 نفر از پرسنل اداره کل  حضور داشتند که آقاي دكتر حبيب لطفي اسكنداني به تدریس مباحث مربوط به مالیات بر ارزش افزوده پرداخت.

 لازم به ذکر است به شرکت کننده گان ، گواهی حضور در دوره از سوی جهاد دانشگاهي واحد آذربايجان شرقي اعطا خواهد شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد