خبر خبر

آگهی فراخوان مناقصه عمومی پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها، زیرساخت های تاسیسات برقی ، مکانیکی و عوامل پروازی و محوطه سازی فرودگاه تبریز

آگهی فراخوان مناقصه عمومی پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها، زیرساخت های تاسیسات برقی ، مکانیکی و عوامل پروازی و محوطه سازی فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد