خبر خبر

برگزاری جلسات تیم ایمنی باند و عملیات زمستانی در فرودگاه تبریز

روز دوشنبه مورخ 17/8/95 جلسه تیم ایمنی باند با حضور اعضا، در فرودگاه تبریز برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور معاونین عملیات هوانوردی و عملیات فرودگاهی اداره کل فرودگاه های استان و هم چنین مدیرایمنی ، روسای ادارات و نمایندگان نهادها و ارگانهای مختلف فرودگاهی برگزار گردید، مسائل مربوط به نحوه تردد و قطع باند و لزوم آموزش های مرتبط به عناصر زیرمجموعه بررسی گردید.

جلسات مربوط به ایمنی باند بر اساس دستورالعمل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران هر 3 ماه یکبار با حضور اعضای تیم ایمنی باند برگزار می گردد.

هم چنین جلسه هماهنگی عملیات زمستانی و کمیته برف روبی اداره کل نیز با حضور نهادها و ارگانهای دخیل در امر برف روبی برگزار گردید.

در این جلسه راهکارهای انسجام و هماهنگی هرچه بیشتر در زمان بارش برف و تسریع در عملیات بازگشایی باند بررسی و دستورالعمل های برف روبی توسط معاون عملیات هوانوردی اداره کل بیان گردید.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد