برند های مستقر در فرودگاه تبریز برند های مستقر در فرودگاه تبریز

برند هاي مستقر در فرودگاه تبريز

برند های مستقر در فرودگاه تبریز عبارتند از

شکلات آیدین

شیرین عسل

پشمک حاج عبداله

بیمه ایران

کفش کوهسار

کفش افاق

نقره ناب

آجیلی و خشکبار لوکس

باقلوا لذت سنتر

قنادی رکس

حوله سپهر سروش تبریز