برند های مستقر در فرودگاه تبریز برند های مستقر در فرودگاه تبریز

brand-tabriz

برند های مستقر در فرودگاه تبریز عبارتند از

شکلات آیدین

شیرین عسل

پشمک حاج عبداله

بیمه ایران

کفش کوهسار

کفش افاق

نقره ناب

آجیلی و خشکبار لوکس

باقلوا لذت سنتر

قنادی رکس

حوله سپهر سروش تبریز