تسهیلات تسهیلات

tashilat_forodgah_tabriz

تسهیلات فرودگاهی برای مسافرین محترم شامل موارد ذیل می باشند.

غرفه‌های تجاری

شعبات بانک ها

دستگاههای خودپرداز

رستوران ها

حمل و نقل عمومی

اشیای گمشده