سامانه هوشمند پیامکی سامانه هوشمند پیامکی

سامانه هوشمند پيامکي - فرودگاه تبريز
 

سامانه هوشمند پیامکی اعلان پرواز فرودگاه تبریز

   این سامانه در جهت توسعه خدمات الکترونیک  و تکریم  مسافرین و  مراجعین محترم  فرودگاه  بین المللی  شهید مدنی تبریز،  بصورت آزمایشی راه اندازی گردیده است.

   مسافرین و مراجعین محترم فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز می توانند در هر ساعت از شبانه روز و از هر مکان با ارسال شماره پرواز خود در آن روز به سامانه 30000199 از آخرین وضعیت این پرواز مطلع شوند. که متن پیامک باید با اعداد لاتین تهیه گردد.

   برای استعلام وضعیت یک پرواز با استفاده از پیامک باید موارد ذیل رعایت گردد:

- متن پیامک باید با اعداد انگلیسی تهیه گردد.

- توجه شود که شماره پرواز مربوط به روز جاری باشد.

- دقت فرمایید شماره سامانه را به درستی وارد کنید (30000199).

  این سامانه بصورت آزمایش راه اندازی گردیده است و در آینده نزدیک امکانات بیشتری به آن افزوده خواهد شد که به زودی و پس از گذراندن مراحل آزمایشی، راهنمای کامل استفاده از سامانه نیز در وبسایت اداره کل فرودگاههای استان قرار خواهد گرفت.