نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

ستاد اقامه نماز(فرودگاه تبريز)

بسمه تعالي

رسول اكرم (ص):" صف هاي نماز جماعت همانند صفهاي فرشتگان در آسمان چهارم است."(مستدرك الوسائل ،جلد 1 صفحه 488)

همانطوريكه همه برادران ديني آگاه هستند نماز ستون دين و از واجباتي است كه اقامه آن انسان را به خدا نزديك ميكند و طبق حديث شريف از پيامبر اسلام (ص) شرط قبولي ساير اعمال نيز نماز است. بديهي است كه اكثر برادران نماز را اقامه مي نمايند و به مسا يل شرعي خود آشنا هستند . ولي در سفارش بزرگان دين از جمله پيامبر اكرم (ص) نسبت به اقامه نماز با جماعت تاكيد فراوان شده است. وطبق روايتي كه  از آن حضرت نقل شده شخصي كه به ايشان عرض كرد اي رسول خدا ،چشم ندارم، صداي اذان را ميشنوم ،ولي كسي را ندارم تا به من كمك كند به مسجد آمده با شما جماعت بخوانم حضرت فرمودند: از منزلت به مسجد طنابي بكش و بوسيله آن در جماعت شركت كن(.وسائل الشيعه جلد 5 صفحه 377) اين روايت اهميت خيلي زياد نماز جماعت را بيان ميكند و از سياق عبارتي خود سوره مبارك حمد نيز بر ميآيد كه نماز بايد با جماعت خوانده شود مثل اياك نعبد و اياك نستعين يعني تورا مي پرستيم و از تو كمك ميخواهيم . لذا با عنايت به فضيلت نماز جماعت بخصوص اينكه به لطف بيكران الهي در فرودگاه تبريز اول وقت  نماز جماعت برپا ست از عموم برادران و خواهران شاغل درفرودگاه ازكليه نهادها و ارگانهاي مستقر در فرودگاه بين المللي تبريز دعوت ميگردد با حضور در نماز جماعت  از اين فيض  عظيم الهي بهره مند شده و توشه دنيا و آخرت كسب نمايند. ضمنا ستاد اقامه نماز اداره كل فرودگاههاي استان از هرگونه پيشنهاد و انتقاد برادران و خواهران ديني در زمينه هرچه بهتر برگزار شدن نماز جماعت در فرودگاه  استقبال ميكند .تا با استفاده از راهكارهاي مناسب ومنطقي قدمي در راه اعتلاي ارزشهاي اصيل اسلامي برداريم .

------------------------------------------------------------------------------------------------

1- از واجبات قرائت نماز رعایت جهر (بلند خواندن آقایان) و اخفات (آهسته خواندن ) می باشد

2-اگر سهواَ نمازگزار رعایت جهر و اخفات را نکند نمازش صحیح است.

3-نمی شود به بهانه رعایت دیگران  نماز جهر را به صورت آهسته خواند

4-افرادی که با تاخیر در نماز جماعت مغرب و عشا شرکت می کنند نباید حمد و سوره را بلند بخوانند.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ستاد اقامه نماز اداره كل فرودگاههاي آذربايجانشرقي