نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

خدمات ويژه معلولين و افراد توانخواه(فرودگاه تبريز)

 

مسیر عبور ناشنوایان

 

مسیر عبور ویلچر

محل پارک معلولین نزدیک به درب ورودی ترمینال

 

خدمات ویلچر و باربری ویژه معلولین

تلفن عمومی ویژه معلولین

دستشویی ویژه معلولین