نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

اتاق سيگار فرودگاه تبريز

اتاق ویژه سیگار که در دو محل انتهای کافی شاپ و دیگری در داخل ترانزیت خارجی می باشد