نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

دستگاههاي خودپرداز فرودگاه تبريز

   در راستای تکریم مراجعین و مسافرین گرامی، بانک های ملی ، تجارت ، ملت ، شهر( شامل دستگاه های خوددریافت، خودپرداز، دستگاه صدور کارت هدیه می باشد) ، انصار ، مهر اقتصاد ، موسسه مالی و اعتباری کوثر نسبت به نصب و راه اندازی و پشتیبانی خودپردازهای خود اقدام نموده و آماده خدمت رسانی می باشند.