نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

اشيا گمشده فرودگاه تبريز

در مورد پیگیری اشیا گمشده مسافرین عزیز می توانند در صورت گم کردن اشیاء در محیط  ترمینالها با واحد اشیاء گمشده پلیس با داخلی  1524 و در صورت گم شدن اشیاء در سالن ترانزیت با داخلی 1623 و در صورتی که اشیاء در داخل هواپیما به جا مانده باشند با دفتر شرکت هواپیمایی مربوطه در فرودگاه  تماس یا به صورت حضوری مراجعه فرمایند. همچنین جهت دریافت اطلاعات بیشتر و هرگونه راهنمایی در این خصوص مسافرین عزیز می توانند با واحد مدیریت ترمینال با شماره تلفن 35260413- 041 تماس حاصل بفرمایند.