تماس با ما تماس با ما

تماس با ما - فرودگاه تبريز
 

اطلاعات پرواز  :                     4 - 35234701 - 041     و    199

شماره فاکس:                      35260414 - 041

دفتر مدیر کل:                      35260400 - 041

مرکز تلفن فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز: 35260405  - 041

رئیس اداره حراست :            35234710  - 041

روابط عمومی :                    32606136 - 041

شماره سامانه پیام کوتاه :   30000199

لینک کانال فرودگاه تبریز در پیام رسان سروش :   https://sapp.ir/airport_tabriz

آدرس پستی: تبریز - فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز کد پستی 5189613131

پست الکترونیکی:               tabriz.info@airport.ir