میز خدمت - غیر الکترونیکی میز خدمت - غیر الکترونیکی

خدمات غير الکترونيکي(فرودگاه تبريز)

 

خدمات غیر الکترونیکی رو به مردم و سایر ارباب رجوع:

انجام ملاقاتهای عمومی – مردمی مدیر کل فرودگاههای آذربایجان شرقی

دبیرخانه ( نامه های  وارده )

مراحل خریدهای معاملات جزء

مراحل خریدهای معاملات متوسط

مراحل پیگیری بار گمشده مسافر

بررسی موارد درخواست احداث سازه از سوی افراد خارج از فرودگاه

پذیرش دانشجو در مرکز آموزش فنون هوایی شعبه فرودگاه تبریز

مراحل دریافت FPL و سایر پیامهای هوانوردی از شرکت های هواپیمایی توسط مراقبت پرواز

پرواز های خارجی

انجام پرواز

درخواست انشعابات آب ،برق و گاز بهره برداران داخلی فرودگاه

سفر هوایی داخلی

 (Metar) فرآیند گزارشات ھواشناسی متار

مراحل دریافت و مخابره پیامهای هوانوردی توسط شبکه پیامهای هوانوردی   (AFTN)

مراحل صدور مجوز پرواز

مقررات ورود و خروج حیوانات خانگی همراه مسافر ( سگ ، گربه ، پرندگان و دیگر حیوانات مجاز )

واگذاری اماکن به برند از طریق درخواست متقاضی

واگذاری اماکن از طریق فراخوان محدود

 

خدمات غیر الکترونیکی رو به همکاران:

امور بیمه تکمیلی همکاران

امور رفاهی همکاران (شاغل و بازنشسته)

بازنشستگی کارکنان رسمی (صندوق کشوری)

آموزش

برقراری فوق العاده عائله مندی و حق اولاد

ارتقاء مدرک تحصیلی

ارتقاء رتبه شغلی به خبره و عالی