نمایش محتوا نمایش محتوا

حمل و نقل عمومي تبريز

در راستای حمل و نقل مسافران و مراجعین از فرودگاه به شهر و بالعکس اتوبوسهای شهری سازمان اتوبوسرانی شهرداری تبریز بصورت مرتب و مستمر از داخل فرودگاه به مقصد

بازار تبریز(راسته کوچه) و بالعکس فعال می باشند .

خدمات تاکسیرانی فرودگاه توسط تاکسیرانی فرودگاه وابسته به سازمان تاکسیرانی شهرداری تبریز با تاکسی های فرودگاه  صورت می گیرد 

دفاتر تاکسی های VIP شرکت تشریفات سیر ارس ( سفرهای درون شهری ) 

تاکسی های VIP  دیدار سیر گیتی ( سفرهای برون شهری ) 

در خروجی ترمینال داخلی مستقر بوده و به صورت شبانه روزی آماده ارائه سرویس می باشند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 04132606111 تماس حاصل فرمائید.