پارکينگ پارکينگ

پارکينگ ( فرودگاه تبريز)

پارکینگ طبقاتی فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز افتتاح و در حال خدمت رسانی به مراجعین محترم می باشد.این پارکینگ بصورت شبانه روزی می باشد.

عنوان هزینه
ورودیه + ساعت اول 12,000 ریال
توقف به ازای هر ساعت بعدی 8,000 ریال
توقف 24 ساعته خودرو 70,000 ریال