خوش آمدید — امروز جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۳
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۳ ۲۰:۰۰:۲۰
تبریز
امروز جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۳
2°
7°
-1°
فردا ۱۶ اسفند ۱۳۹۳
13°
2°
۱۷ اسفند ۱۳۹۳
16°
3°
۱۸ اسفند ۱۳۹۳
15°
1°
۱۹ اسفند ۱۳۹۳
13°
1°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
ايران اير 343 تهران نشست(07:35)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي جمعه 07:50 2015-03-06 07:50:00
آتا 5202 تهران نشست(09:26)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي جمعه 09:10 2015-03-06 09:10:00
معراج 2873 مشهد نشست(12:11)-پايان تحويل بار A320 خروجي خارجي جمعه 12:00 2015-03-06 12:00:00
آتا 5200 تهران نشست(12:52)-پايان تحويل بار A140 ورودي داخلي جمعه 12:50 2015-03-06 12:50:00
آتا 5216 مشهد نشست(14:18)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي جمعه 12:50 2015-03-06 12:50:00
آتا 5232 اهواز نشست(14:08)-پايان تحويل بار MD83 خروجي خارجي جمعه 14:10 2015-03-06 14:10:00
آتا 5248 تهران نشست(15:15)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي جمعه 15:00 2015-03-06 15:00:00
ماهان 5071 جده نشست(16:12) B734 ورودي داخلي جمعه 17:50 2015-03-06 17:50:00
آتا 5206 تهران نشست(19:00)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي جمعه 18:20 2015-03-06 18:20:00
آسمان 3777 شيراز اعلام ورود(21:00) F100 ورودي داخلي جمعه 21:15 2015-03-06 21:15:00
ايران اير 349 بندر عباس طبق برنامه F100 ورودي داخلي جمعه 22:05 2015-03-06 22:05:00
سعودي 2828 جده طبق برنامه A310 ورودي داخلي جمعه 22:05 2015-03-06 22:05:00
آتا 5250 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي جمعه 22:20 2015-03-06 22:20:00
آتا 5208 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي جمعه 23:00 2015-03-06 23:00:00
آتا 5244 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي شنبه 00:15 2015-03-07 00:15:00
تركيش 882 استانبول طبق برنامه A320 ورودی خارجي شنبه 04:25 2015-03-07 04:25:00
آتا 5254 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي شنبه 07:00 2015-03-07 07:00:00
آسمان 640 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي شنبه 07:20 2015-03-07 07:20:00
آتا 5202 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي شنبه 09:10 2015-03-07 09:10:00
آتا 5216 مشهد طبق برنامه MD83 ورودي داخلي شنبه 12:50 2015-03-07 12:50:00
آتا 5204 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي شنبه 13:20 2015-03-07 13:20:00
ماهان 4562 کرمان طبق برنامه A320 ورودي داخلي شنبه 13:35 2015-03-07 13:35:00
هواپيمايي اترک 1908 تهران طبق برنامه A320 ورودی خارجي شنبه 13:45 2015-03-07 13:45:00
قشم اير 2242 بغداد طبق برنامه A320 ورودي داخلي شنبه 14:00 2015-03-07 14:00:00
آتا 5206 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي شنبه 17:35 2015-03-07 17:35:00
ايران اير 443 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي شنبه 18:35 2015-03-07 18:35:00
آسمان 642 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي شنبه 18:40 2015-03-07 18:40:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
تركيش 883 استانبول پرواز کرد(05:19) A320 خروجي خارجي جمعه 05:30 2015-03-06 05:30:00
آتا 5243 تهران پرواز کرد(07:08) MD83 خروجي داخلي جمعه 07:00 2015-03-06 07:00:00
آتا 5215 مشهد پرواز کرد(08:15) MD83 خروجي داخلي جمعه 08:00 2015-03-06 08:00:00
ايران اير 348 بندر عباس پرواز کرد(08:25) F100 خروجي داخلي جمعه 08:25 2015-03-06 08:25:00
آتا 5231 اهواز پرواز کرد(10:30) A320 ورودي داخلي جمعه 10:10 2015-03-06 10:10:00
معراج 2872 مشهد پرواز کرد(13:08) A320 خروجي خارجي جمعه 13:00 2015-03-06 13:00:00
آتا 5253 تهران پرواز کرد(15:35) MD83 خروجي داخلي جمعه 13:50 2015-03-06 13:50:00
آتا 5205 تهران پرواز کرد(15:40) MD83 خروجي داخلي جمعه 15:10 2015-03-06 15:10:00
آتا 5247 تهران پرواز کرد(16:11) MD83 خروجي داخلي جمعه 16:00 2015-03-06 16:00:00
آتا 5207 تهران پرواز کرد(20:07) A320 خروجي داخلي جمعه 19:20 2015-03-06 19:20:00
ماهان 5060 جده طبق برنامه A306 ورودي داخلي جمعه 21:20 2015-03-06 21:20:00
آسمان 3778 شيراز پذيرش مسافر در ميز (5)- F100 ورودي داخلي جمعه 22:00 2015-03-06 22:00:00
ايران اير 446 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي جمعه 22:40 2015-03-06 22:40:00
آتا 5249 تهران طبق برنامه MD83 خروجي خارجي جمعه 23:00 2015-03-06 23:00:00
سعودي 2829 مدينه طبق برنامه B ورودي داخلي جمعه 23:35 2015-03-06 23:35:00
تركيش 883 استانبول طبق برنامه A320 خروجي خارجي شنبه 05:30 2015-03-07 05:30:00
آتا 5201 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي شنبه 06:00 2015-03-07 06:00:00
آتا 5243 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي شنبه 07:00 2015-03-07 07:00:00
آسمان 641 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي شنبه 07:50 2015-03-07 07:50:00
آتا 5215 مشهد طبق برنامه MD83 خروجي داخلي شنبه 08:00 2015-03-07 08:00:00
آتا 5203 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي شنبه 10:10 2015-03-07 10:10:00
ايران اير تور 901 مشهد طبق برنامه MD82 ورودي داخلي شنبه 12:45 2015-03-07 12:45:00
آتا 5253 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي شنبه 13:50 2015-03-07 13:50:00
آتا 5205 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي شنبه 14:20 2015-03-07 14:20:00
ماهان 4563 کرمان طبق برنامه A320 خروجي داخلي شنبه 14:35 2015-03-07 14:35:00
هواپيمايي اترک 1907 مشهد طبق برنامه A320 خروجي داخلي شنبه 14:45 2015-03-07 14:45:00
قشم اير 2243 بغداد طبق برنامه A320 ورودي داخلي شنبه 15:00 2015-03-07 15:00:00
آتا 5207 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي شنبه 18:30 2015-03-07 18:30:00
آسمان 643 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي شنبه 19:10 2015-03-07 19:10:00
ايران اير 442 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي شنبه 19:10 2015-03-07 19:10:00
چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۳
روز چهارشنبه مورخ 13/12/93  جلسه شورای حمل و نقل استان آذربایجان شرقی با حضور دکتر توحید اخلاقی مدیرکل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی در فرودگاه تبریز برگزار گردید. در این جلسه دکتر اخلاقی ضمن ابراز رضایت از وضعیت فرودگاه تبریز گفت: پیشرفت و توسعه فرودگاه تبریز در سالهای گذشته چشم گیر بوده است و اخیرا با افتتاح نخستین باند پروازی تمام بتنی کشور، گامی بزرگ در مسیر توسعه استان برداشته شده است. وی با اشاره به در پیش بودن ایام نوروز و حجم بالای سفرها گفت: مهم ترین مسئولیت فرودگاه باید انجام به موقع و ایمن پروازها باشد و مردم و مسافرین باید به موقع در جریان آخرین وضعیت پرواز خود قرار گیرند. مدیرکل راه و شهرسازی استان با تاکید بر لزوم اصلاح نقاط ضعف سالهای گذشته گفت: اعضای شو
سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳
مدیرکل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی از برقراری مجدد  پروازهای تبریز – دبی و بالعکس از فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز خبر داد. مهندس صفایی درنشست با مسئولین شرکت هواپیمایی امارتی Fly Dubai گفت:  شرکت هواپیمایی  امارتی Fly Dubai یکی ازموفق ترین شرکتهای هواپیمایی منطقه است و مقرر گردید پروازهای تبریز – دبی و بالعکس از 25 اسفند ماه سالجاری آغاز گردد. وی افزود: مسیر تبریز – دبی و بالعکس با 4 پرواز در هفته کار خود را آغاز خواهد کرد و در صورت استقبال مسافرین، تعداد این پروازها افزایش خواهد یافت. مهندس صفایی ابراز امیداواری کرد برقراری پرواز تبریز – دبی و بالعکس موجبات رونق اقتصادی منطقه را فراهم می آورد و کلید ارتباط فرودگاه تبریز با کشورها
سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳
روز سه شنبه مورخ 12/2/93 دومین جلسه مانور دورمیزی فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز  در سالجاری برگزار گردید. در این جلسه که با حضور مدیرکل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی برگزارگردید ، تصمیمات لازم جهت ایجاد هماهنگی هرچه بیشتر در هنگام بروز سوانح اتخاذ گردید. در این جلسه که فرماندهان پلیس و یگان حفاظت هواپیمایی، جانشین فرماندهی پایگاه شکاری شهیدسرلشکر فکوری و نمایندگان ارگانها و نهادهای مستقر در فرودگاه تبریز حضور داشتند، مهندس صفایی مدیرکل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی ضمن عرض خیر مقدم به حضار ، هدف از برگزاری این جلسه را ایجاد هماهنگی هرچه بیشتر بین ارگانهای فرودگاه به هنگام بروز حوادث عنوان کرد. وی با اشاره به مانور عملیاتی فرودگاه تبریز که در مرداد ماه سالجاری برگزا
دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۳
روز شنبه 9/12/93 مدیرکل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی با حضور در فرودگاه سهند از آخرین وضعیت این فرودگاه بازدید کرد. در این بازدید که معاون خدمات فرودگاهی اداره کل مهندس جمشیدی نیز حضور داشت ، مهندس قراملکی رئیس فرودگاه سهند با ارائه توضیحاتی مدیرکل فرودگاههای استان را در جریان آخرین اقدامات انجام شده در این فرودگاه قرار داد. طرح تعویض کف پلاکهای ترمینال فرودگاه سهند و بازدید از روند اجرایی جایگاه سوخت رسانی ازجمله طرح های مورد بازدید مهندس صفایی از فرودگاه سهند بود. نشست  و گفتگوی صمیمی با مدیران و پرسنل فرودگاه سهند از دیگر برنامه مدیرکل فرودگاه های استان بود.