خوش آمدید — امروز یکشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۴
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۴ ۱۱:۰۰:۱۹
تبریز
امروز یکشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۴
30°
37°
22°
فردا ۹ شهریور ۱۳۹۴
37°
23°
۱۰ شهریور ۱۳۹۴
38°
24°
۱۱ شهریور ۱۳۹۴
38°
23°
۱۲ شهریور ۱۳۹۴
36°
22°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آتا 5216 مشهد نشست(13:15)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي شنبه 12:50 2015-08-29 12:50:00
آتا 5204 تهران نشست(13:18)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي شنبه 13:20 2015-08-29 13:20:00
قشم اير 2242 نجف لغو شد A320 ورودي داخلي شنبه 14:35 2015-08-29 14:35:00
آتا 5242 تهران نشست(14:57)-پايان تحويل بار A30B ورودي داخلي شنبه 15:10 2015-08-29 15:10:00
آتا 5246 تهران نشست(16:22)-پايان تحويل بار A310 ورودي داخلي شنبه 16:30 2015-08-29 16:30:00
ايران اير تور 900 مشهد نشست(16:21)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي شنبه 16:30 2015-08-29 16:30:00
آتا 5206 تهران نشست(17:35)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي شنبه 17:30 2015-08-29 17:30:00
آتا 5248 تهران نشست(20:38)-پايان تحويل بار MD83 خروجي داخلي شنبه 20:40 2015-08-29 20:40:00
آتا 5208 تهران نشست(22:50)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي شنبه 21:40 2015-08-29 21:40:00
ايران اير 445 تهران نشست(22:32)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي شنبه 22:10 2015-08-29 22:10:00
آتا 5244 تهران نشست(00:25)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي شنبه 23:40 2015-08-29 23:40:00
تركيش 882 استانبول طبق برنامه A320 ورودی خارجي یک شنبه 04:25 2015-08-30 04:25:00
آتا 5254 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي یک شنبه 07:20 2015-08-30 07:20:00
ايران اير 447 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي یک شنبه 08:05 2015-08-30 08:05:00
آتا 5202 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي یک شنبه 09:10 2015-08-30 09:10:00
تابان 6289 مشهد طبق برنامه A320 ورودي داخلي یک شنبه 10:30 2015-08-30 10:30:00
کاسپين 4345 عسلويه طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 11:15 2015-08-30 11:15:00
آتا 5216 مشهد طبق برنامه MD83 ورودي داخلي یک شنبه 12:50 2015-08-30 12:50:00
آتا 5204 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي یک شنبه 13:20 2015-08-30 13:20:00
آتا 5248 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي یک شنبه 15:00 2015-08-30 15:00:00
آتا 5242 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي یک شنبه 16:45 2015-08-30 16:45:00
آتا 5206 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي یک شنبه 17:30 2015-08-30 17:30:00
آتا 5250 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي یک شنبه 19:05 2015-08-30 19:05:00
ايران اير 291 اهواز طبق برنامه A320 خروجي خارجي یک شنبه 19:20 2015-08-30 19:20:00
ايران اير 341 مشهد طبق برنامه F100 خروجي خارجي یک شنبه 21:35 2015-08-30 21:35:00
آتا 5208 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي یک شنبه 21:40 2015-08-30 21:40:00
آتا 5244 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي دو شنبه 00:15 2015-08-31 00:15:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آتا 5203 تهران پرواز کرد(10:09) MD83 خروجي داخلي شنبه 10:10 2015-08-29 10:10:00
ماهان 4561 اصفهان پرواز کرد(11:00) BA11 ورودي داخلي شنبه 10:50 2015-08-29 10:50:00
آتا 5253 تهران پرواز کرد(14:10) MD83 خروجي داخلي شنبه 13:50 2015-08-29 13:50:00
آتا 5205 تهران پرواز کرد(14:40) MD83 خروجي داخلي شنبه 14:20 2015-08-29 14:20:00
قشم اير 2243 نجف لغو شد A320 خروجي خارجي شنبه 15:50 2015-08-29 15:50:00
آتا 5241 تهران پرواز کرد(16:10) A310 ورودي داخلي شنبه 16:10 2015-08-29 16:10:00
آتا 5245 تهران پرواز کرد(17:30) A30B ورودي داخلي شنبه 17:30 2015-08-29 17:30:00
ايران اير تور 901 مشهد پرواز کرد(18:10) MD82 خروجي داخلي شنبه 17:30 2015-08-29 17:30:00
آتا 5207 تهران پرواز کرد(18:35) MD83 خروجي داخلي شنبه 18:30 2015-08-29 18:30:00
آتا 5247 تهران پرواز کرد(22:00) MD83 خروجي داخلي شنبه 21:40 2015-08-29 21:40:00
ايران اير 444 تهران پرواز کرد(23:30) F100 خروجي داخلي شنبه 22:45 2015-08-29 22:45:00
تركيش 883 استانبول طبق برنامه A320 خروجي خارجي یک شنبه 05:30 2015-08-30 05:30:00
آتا 5201 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي یک شنبه 06:00 2015-08-30 06:00:00
آتا 5243 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي یک شنبه 07:00 2015-08-30 07:00:00
آتا 5215 مشهد طبق برنامه MD83 خروجي داخلي یک شنبه 08:10 2015-08-30 08:10:00
ايران اير 340 مشهد طبق برنامه F100 خروجي داخلي یک شنبه 08:40 2015-08-30 08:40:00
آتا 5203 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي یک شنبه 10:10 2015-08-30 10:10:00
تابان 6290 مشهد طبق برنامه A320 خروجي داخلي یک شنبه 11:30 2015-08-30 11:30:00
کاسپين 4346 عسلويه طبق برنامه MD82 ورودی خارجي یک شنبه 12:15 2015-08-30 12:15:00
آتا 5253 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي یک شنبه 13:50 2015-08-30 13:50:00
آتا 5205 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي یک شنبه 14:20 2015-08-30 14:20:00
آتا 5247 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي یک شنبه 17:00 2015-08-30 17:00:00
آتا 5241 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي یک شنبه 17:45 2015-08-30 17:45:00
آتا 5207 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي یک شنبه 18:30 2015-08-30 18:30:00
ايران اير 290 اهواز طبق برنامه A320 خروجي خارجي یک شنبه 20:05 2015-08-30 20:05:00
آتا 5451 استانبول طبق برنامه A320 خروجي خارجي یک شنبه 20:10 2015-08-30 20:10:00
ايران اير 446 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي یک شنبه 22:15 2015-08-30 22:15:00
سه شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۴
بسمه تعالی   11 ذی القعده سالروز میلاد امام رئوف و قبله مشتاقان و امامی که مرقد مطهرش کانونی هویت ساز برای همه مسلمانان جهان ، خصوصا ایرانیان است ، حریمی که همچون نگینی درخشان بر خاک ایران زمین و سند افتخاری برای ساکنین این سرزمین در پیروی از ائمه اطهار محسوب می شود. اینجانب ضمن تبریک میلاد با سعادت هشتمین اختر تابناک سپهر ولایت و امامت حضرت امام رضا(ع) به همه شیعیان و دوستداران آن حضرت و هم چنین تقارن این روز با هفته دولت و روز کارمند، موفقیت همگان  علی الخصوص همکارانم در اداره کل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی را در پیمودن راه شهدا، با بهره گیری از آرمان های بلند بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی(ره)، در پرتو منویات رهبر معظم انقلاب از درگاه خداوند متعا
دوشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۴
روز دوشنبه مورخ 2/6/94 همزمان با نخستین روز از هفته دولت مدیران ارشد استان آذربایجان شرقی ضمن تشکیل جلسه شواری اداری استان در گلزار شهدای تبریز با آرمانهای شهدای انقلاب و دفاع مقدس تجدید میثاق کردند. در این جلسه که با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز برگزار گردید، دکتر جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی در سخنانی ضمن تبریک هفته دولت از تلاشهای مدیران استانی در سال گذشته تقدیر و تشکر کرد. پس از جلسه شواری اداری استان که مهندس صفایی مدیرکل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی نیز حضور داشت، حاضرین با حضور در مزار شهداء ضمن اهدای گل و قرائت فاتحه با آرمانهای شهدا تجدید میثاق کردند.
دوشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۴
بسمه تعالی همکارى، کمک، و پشتیبانى دلسوزانه‏ مردم از مسئولین، لازم و واجب است.   مقام معظم رهبری   هفته دولت یادآور شهادت دو اسوه مجاهد شهیدان رجایی و باهنر است و چه زیباست که یاد و خاطره آنان به نام هفته دولت و روز کارمند گره خورده و به عنوان یک سرمشق نمونه و ماندگار باشد. هفته دولت یادآوری است برای خانواده بزرگ دولت و معیاری برای حرکت در مسیر نورانی خدمت صادقانه و روز کارمند بهانه ای است برای تجلیل ازانسان های شایسته ای که همه همت و تلاششان، گشایش امور خلق خدای بزرگ، رفع مشکلات، ایجاد آرامش در جامعه و کسب رضایت الهی است. اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت به تمام دولتمردان و خانواده بزرگ دولت جمهوری اسلامی ایران ،
یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۴
صبح روز یکشنبه  مورخ 1/6/94 نخستین گروه از زائران حج تمتع جمهوری اسلامی ایران از فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز به سرزمین وحی اعزام شدند. به همین منظور مراسمی در ترمینال حجاج فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز برگزار گردید و میهمانان خانه خدا با بدرقه مسئولین فرودگاه تبریز و حج و زیارت  و ارگانها و نهادهای فرودگاهی  از جمله یگان حفاظت هواپیمایی ، پلیس فرودگاه،  گذرنامه و گمرک راهی زیارت خانه خدا شدند. مدیرکل فرودگاه های استان آذربایجان شرقی در سخنانی خدمت به زائرین خانه خدا را توفیقی بزرگ برای مسئولین و پرسنل فرودگاه تبریز عنوان کرد و گفت: امسال نیز همچون سالهای قبل اداره کل فرودگاه های استان با آمادگی کامل و با توفیق الهی عملیات حج تمتع را انجام خواهد د