خوش آمدید — امروز جمعه ۱۲ تیر ۱۳۹۴
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی جمعه ۱۲ تیر ۱۳۹۴ ۲۱:۰۰:۲۲
تبریز
امروز جمعه ۱۲ تیر ۱۳۹۴
36°
39°
23°
فردا ۱۳ تیر ۱۳۹۴
36°
22°
۱۴ تیر ۱۳۹۴
37°
23°
۱۵ تیر ۱۳۹۴
38°
23°
۱۶ تیر ۱۳۹۴
36°
22°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
ايران اير 447 تهران نشست(08:07)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي جمعه 07:30 2015-07-03 07:30:00
آتا 5202 تهران نشست(09:08)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي جمعه 09:10 2015-07-03 09:10:00
معراج 2873 مشهد نشست(12:08)-پايان تحويل بار A320 خروجي داخلي جمعه 12:15 2015-07-03 12:15:00
آتا 5216 مشهد نشست(12:21) MD83 ورودي داخلي جمعه 12:50 2015-07-03 12:50:00
آتا 5232 اهواز نشست(13:46)-پايان تحويل بار MD83 خروجي خارجي جمعه 14:10 2015-07-03 14:10:00
آتا 5248 تهران لغو شد MD83 ورودي داخلي جمعه 15:10 2015-07-03 15:10:00
آتا 5206 تهران نشست(18:07)-پايان تحويل بار MD83 خروجي داخلي جمعه 18:20 2015-07-03 18:20:00
آسمان 3777 شيراز نشست(21:15)-تحويل بار از تسمه نقاله(1) F100 خروجي داخلي جمعه 20:30 2015-07-03 20:30:00
ايران اير 349 بندر عباس اعلام ورود(21:50) MD82 خروجي خارجي جمعه 21:50 2015-07-03 21:50:00
آتا 5250 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي جمعه 22:20 2015-07-03 22:20:00
آتا 5208 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي جمعه 23:00 2015-07-03 23:00:00
آتا 5244 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي شنبه 00:15 2015-07-04 00:15:00
فلای دبی 249 دبي طبق برنامه B738 ورودي داخلي شنبه 03:00 2015-07-04 03:00:00
تركيش 882 استانبول طبق برنامه A320 ورودی خارجي شنبه 04:25 2015-07-04 04:25:00
آتا 5254 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي شنبه 07:20 2015-07-04 07:20:00
آتا 5202 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي شنبه 09:10 2015-07-04 09:10:00
ماهان 4560 اصفهان طبق برنامه BA11 ورودي داخلي شنبه 09:50 2015-07-04 09:50:00
آتا 5216 مشهد طبق برنامه MD83 ورودي داخلي شنبه 12:50 2015-07-04 12:50:00
آتا 5204 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي شنبه 13:20 2015-07-04 13:20:00
قشم اير 2242 نجف لغو شد A320 ورودي داخلي شنبه 14:35 2015-07-04 14:35:00
ايران اير تور 900 مشهد طبق برنامه MD82 ورودي داخلي شنبه 16:30 2015-07-04 16:30:00
آتا 5206 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي شنبه 17:30 2015-07-04 17:30:00
آتا 5248 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي شنبه 20:40 2015-07-04 20:40:00
آتا 5208 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي شنبه 21:40 2015-07-04 21:40:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آتا 5243 تهران پرواز کرد(07:10) MD83 خروجي داخلي جمعه 07:00 2015-07-03 07:00:00
زاگرس 4056 مشهد پرواز کرد(08:07) A320 خروجي داخلي جمعه 07:20 2015-07-03 07:20:00
آتا 5215 مشهد پرواز کرد(08:20) MD83 خروجي داخلي جمعه 08:00 2015-07-03 08:00:00
ايران اير 348 بندر عباس پرواز کرد(09:06) MD82 خروجي خارجي جمعه 08:15 2015-07-03 08:15:00
آتا 5231 اهواز پرواز کرد(10:03) A320 خروجي خارجي جمعه 10:10 2015-07-03 10:10:00
معراج 2872 مشهد پرواز کرد(13:22) A320 خروجي داخلي جمعه 13:15 2015-07-03 13:15:00
آتا 5253 تهران پرواز کرد(13:56) MD83 خروجي داخلي جمعه 13:50 2015-07-03 13:50:00
آتا 5205 تهران پرواز کرد(15:03) MD83 خروجي داخلي جمعه 15:10 2015-07-03 15:10:00
آتا 5247 تهران لغو شد MD83 خروجي داخلي جمعه 16:00 2015-07-03 16:00:00
آتا 5207 تهران پرواز کرد(19:20) A320 خروجي داخلي جمعه 19:20 2015-07-03 19:20:00
آسمان 3778 شيراز پايان پذيرش مسافر- F100 خروجي داخلي جمعه 21:10 2015-07-03 21:10:00
ايران اير 446 تهران پذيرش مسافر در ميز (1,2)- F100 خروجي داخلي جمعه 22:35 2015-07-03 22:35:00
آتا 5249 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي جمعه 23:00 2015-07-03 23:00:00
فلای دبی 250 دبي طبق برنامه B738 ورودي داخلي شنبه 04:00 2015-07-04 04:00:00
تركيش 883 استانبول طبق برنامه A320 خروجي خارجي شنبه 05:30 2015-07-04 05:30:00
آتا 5201 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي شنبه 06:00 2015-07-04 06:00:00
آتا 5243 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي شنبه 07:00 2015-07-04 07:00:00
آتا 5215 مشهد طبق برنامه MD83 خروجي داخلي شنبه 08:10 2015-07-04 08:10:00
آتا 5203 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي شنبه 10:10 2015-07-04 10:10:00
ماهان 4561 اصفهان طبق برنامه BA11 ورودي داخلي شنبه 10:50 2015-07-04 10:50:00
آتا 5253 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي شنبه 13:50 2015-07-04 13:50:00
آتا 5205 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي شنبه 14:20 2015-07-04 14:20:00
قشم اير 2243 نجف لغو شد A320 خروجي خارجي شنبه 15:50 2015-07-04 15:50:00
ايران اير تور 901 مشهد طبق برنامه MD82 خروجي داخلي شنبه 17:30 2015-07-04 17:30:00
آتا 5207 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي شنبه 18:30 2015-07-04 18:30:00
آتا 5247 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي شنبه 21:40 2015-07-04 21:40:00
سه شنبه ۹ تیر ۱۳۹۴
سالن ورودی ترمینال خارجی فرودگاه  بین المللی شهید مدنی تبریز ساماندهی گردید. رئیس اداره ترمینالهای فرودگاه تبریز با اعلام این مطلب افزود: این اقدام در راستای سهولت در ورود و خروج مسافرین و جلوگیری از ازدحام بیش از حد در زمان پروازهای خارجی  انجام پذیرفت. مهندس نریمانی گفت: در همین راستا متراژ سالن ورودی ترمینال خارجی حدود 60 متر افزایش یافت و تعداد 2 عدد کانتر  ،2 عدد دستگاه نمایشگر و دو عدد ترازو در این مکان نصب گردید. وی افزود: هم چنین به جهت جلوگیری از تردد افراد متفرقه و دقت در کنترل ورود و خروج ، اقدام به نرده گذاری در مقابل کانترهای چک گذرنامه گردیده است.
دوشنبه ۸ تیر ۱۳۹۴
در پی بروز اشکالات عمده در کنسول سوپروایزر سیستم سویچینگ فرودگاه تبریز  ، کارشناسان اداره مهندسی الکترونیک فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز  طی 72 نفر ساعت کار مداوم  موفق به تعمیرات سخت افزاری و احیاء اطلاعات سیستم شدند. مهندس ژاله رئیس اداره مهندسی الکترونیک فرودگاه تبریز با اعلام این مطلب افزود:  این اختلال باعث از بین رفتن کلیه  اطلاعات سیستم ، عدم کنترل سیستم سوئیچینگ و غیر فعال شدن برخی فرکانسها می گردید که پس از برطرف شدن مشکل و هم چنین  نصب نرم افزارها ، پیکر بندی و تنظیمات نرم افزاری سیستم سوییچینگ و کنسول های برج مراقبت پرواز و اپروچ  ، سیستم به حالت عادی برگشته و دراختیار  برج مراقبت پرواز فرودگاه تبریز قرار گرفت.
یکشنبه ۷ تیر ۱۳۹۴
شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور(اداره کل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی)در نظر دارد نسبت به خرید خدمات حجمی نگهداری فضای سبز فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز ازبین شرکتهای واجد شرایط وازطریق مناقصه عمومی اقدام نماید. تصویر این آگهی به شرح ذیل است: http://repository.airport.ir/815d3fcf/farakhan.pdf
شنبه ۶ تیر ۱۳۹۴
بستر انتقال اطلاعات راداری فرودگاه تبریز از کابلهای مسی به فیبر نوری تغییر یافت. رئیس اداره مهندسی الکترونیک فرودگاه تبریز با اعلام این مطلب افزود: بدنبال قطعی های مکرر اطلاعات راداری فرودگاه تبریز (AMD) که در اثر فرسودگی کابلهای مخابراتی شرکت مخابرات رخ داده بود و با توجه به حساسیت بالای این اطلاعات در امر کنترل و ایمنی پروازها ، کارشناسان  اداره مهندسی الکترونیک فرودگاه تبریز با همکاری کارشناسان واحد الکترونیک  مرکز کنترل فضای کشور در جهت استفاده از تکنولوژی های روز ارتباطی و افزایش امنیت وسرعت مبادله اطلاعات ، اقدام به تغییربستر انتقال اطلاعات از کابلهای مسی به فیبر نوری با استفاده از پروتکل  MPLS نمودند که در اثر این اقدام میزان قطعی ارتباطات کاهش چشمگیر یافت و به حداقل