خوش آمدید — امروز سه شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی سه شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۴:۰۰:۲۰
تبریز
امروز سه شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
17°
21°
12°
فردا ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
22°
7°
۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
16°
6°
۴ اردیبهشت ۱۳۹۴
18°
5°
۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
14°
4°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آتا 5216 مشهد نشست(21:21) MD83 ورودي داخلي دو شنبه 17:10 2015-04-20 17:10:00
آسمان 3777 شيراز نشست(20:45) F100 خروجي خارجي دو شنبه 19:15 2015-04-20 19:15:00
آتا 5208 تهران نشست(22:12) MD83 ورودي داخلي دو شنبه 21:40 2015-04-20 21:40:00
سعودي 2828 جده نشست(23:01) A330 ورودی خارجي دو شنبه 23:05 2015-04-20 23:05:00
آتا 5452 استانبول لغو شد A320 ورودی خارجي سه شنبه 02:20 2015-04-21 02:20:00
تركيش 882 استانبول نشست(04:11) A320 ورودی خارجي سه شنبه 04:25 2015-04-21 04:25:00
آتا 5254 تهران نشست(07:35) MD83 ورودي داخلي سه شنبه 07:20 2015-04-21 07:20:00
آتا 5202 تهران نشست(09:00) MD83 ورودي داخلي سه شنبه 09:10 2015-04-21 09:10:00
معراج 2873 مشهد نشست(10:32) A320 ورودي داخلي سه شنبه 10:30 2015-04-21 10:30:00
ماهان 4562 کرمان نشست(10:28) A320 ورودي داخلي سه شنبه 10:50 2015-04-21 10:50:00
ماهان 4560 اصفهان نشست(10:28) A140 ورودي داخلي سه شنبه 10:50 2015-04-21 10:50:00
آتا 5216 مشهد تاخير دارد MD83 ورودي داخلي سه شنبه 12:50 2015-04-21 12:50:00
آتا 5204 تهران نشست(13:17)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي سه شنبه 13:20 2015-04-21 13:20:00
آسمان 642 تهران لغو شد F100 ورودي داخلي سه شنبه 14:30 2015-04-21 14:30:00
آتا 5248 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي سه شنبه 15:10 2015-04-21 15:10:00
آتا 5206 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي سه شنبه 17:30 2015-04-21 17:30:00
آتا 5208 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي سه شنبه 21:40 2015-04-21 21:40:00
ايران اير 445 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي سه شنبه 22:10 2015-04-21 22:10:00
آتا 5250 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي سه شنبه 22:30 2015-04-21 22:30:00
آتا 5244 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي چهار شنبه 00:15 2015-04-22 00:15:00
فلای دبی 249 دبي طبق برنامه A320 خروجي خارجي چهار شنبه 03:00 2015-04-22 03:00:00
تركيش 882 استانبول طبق برنامه A320 ورودی خارجي چهار شنبه 04:25 2015-04-22 04:25:00
آتا 5254 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي چهار شنبه 07:20 2015-04-22 07:20:00
آتا 5202 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي چهار شنبه 09:10 2015-04-22 09:10:00
ايران اير 341 مشهد طبق برنامه F100 خروجي خارجي چهار شنبه 11:30 2015-04-22 11:30:00
کاسپين 4345 عسلويه طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 12:00 2015-04-22 12:00:00
آتا 5216 مشهد طبق برنامه MD83 ورودي داخلي چهار شنبه 12:50 2015-04-22 12:50:00
آتا 5204 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي چهار شنبه 13:20 2015-04-22 13:20:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
تركيش 883 استانبول پرواز کرد(05:20) A320 خروجي خارجي سه شنبه 05:30 2015-04-21 05:30:00
آتا 5201 تهران پرواز کرد(06:01) MD83 خروجي داخلي سه شنبه 06:00 2015-04-21 06:00:00
آتا 5243 تهران پرواز کرد(07:00) MD83 خروجي داخلي سه شنبه 07:00 2015-04-21 07:00:00
آتا 5215 مشهد پرواز کرد(08:30) MD83 خروجي داخلي سه شنبه 08:10 2015-04-21 08:10:00
آتا 5203 تهران پرواز کرد(10:04) MD83 خروجي داخلي سه شنبه 10:10 2015-04-21 10:10:00
معراج 2872 مشهد پرواز کرد(11:49) A320 خروجي داخلي سه شنبه 11:30 2015-04-21 11:30:00
ماهان 4563 کرمان پرواز کرد(12:00) A320 خروجي داخلي سه شنبه 11:50 2015-04-21 11:50:00
ماهان 4561 اصفهان پرواز کرد(12:00) A140 خروجي داخلي سه شنبه 11:50 2015-04-21 11:50:00
آتا 5253 تهران در حال سوار شدن از درب خروج(1)- MD83 خروجي داخلي سه شنبه 13:50 2015-04-21 13:50:00
آتا 5205 تهران تاخير دارد MD83 خروجي داخلي سه شنبه 14:20 2015-04-21 14:20:00
آسمان 643 تهران لغو شد F100 خروجي داخلي سه شنبه 15:00 2015-04-21 15:00:00
آتا 5247 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي سه شنبه 17:00 2015-04-21 17:00:00
آتا 5207 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي سه شنبه 18:30 2015-04-21 18:30:00
ايران اير 444 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي سه شنبه 22:45 2015-04-21 22:45:00
آتا 5249 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي سه شنبه 23:00 2015-04-21 23:00:00
فلای دبی 250 دبي طبق برنامه A320 خروجي خارجي چهار شنبه 04:00 2015-04-22 04:00:00
تركيش 883 استانبول طبق برنامه A320 خروجي خارجي چهار شنبه 05:30 2015-04-22 05:30:00
آتا 5201 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي چهار شنبه 06:00 2015-04-22 06:00:00
آتا 5243 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي چهار شنبه 07:00 2015-04-22 07:00:00
آتا 5215 مشهد طبق برنامه MD83 خروجي داخلي چهار شنبه 08:10 2015-04-22 08:10:00
آتا 5203 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي چهار شنبه 10:10 2015-04-22 10:10:00
ايران اير 446 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي چهار شنبه 12:05 2015-04-22 12:05:00
آتا 5253 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي چهار شنبه 13:50 2015-04-22 13:50:00
سه شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
عملیات اجرای آسفالت لایه توپکا(لایه رویه) و بیندر (لایه زیرین) جاده دسترسی میدان حج و همچنین میدان جلوی ترمینال 4 فرودگاه  تبریز در حال اجراست. مدیرکل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی با اعلام این مطلب افزود: این اقدام در راستای زیباسازی محیط فرودگاهی و تسهیل رفت و آمد مراجعین فرودگاه تبریز  مجموعا با هزینه یی بالغ بر 1809270000 ریال در حال اجراست. مهندس صفایی افزود: هزینه اجرای آسفالت جاده دسترسی میدان حج مبلغ 610670000 ریال و اجرای آسفالت میدان جلوی ترمینال 4 مبلغ 1198600000 ریال می باشد.  
دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
عملیات احداث و تجهیز پروژه پارکینگ طبقاتی فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز از سرگرفته شد. مدیرکل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی با اعلام این مطلب افزود: پس از طی مراحل قانونی، واگذاری پروژه به پیمانکار انجام گردید و عملیات احداث پارکینگ طبقاتی فرودگاه تبریز پس از مدتی وقفه آغاز شد. مهندس صفایی افزود: مساحت زمین پروژه 10450 متر مربع می باشد و در 3 طبقه و4سطح با ظرفیت 485 دستگاه خودرو در طی 12 ماه انجام خواهد پذیرفت. وی اظهارداشت:نظارت برانجام عملیات فنی و اجرایی پروژه برعهده اداره کل بهسازی وتوسعه فرودگاههای شرکت فرودگاههای کشورمی باشد. لازم به ذکر است عملیات احداث پروژه پارکینگ طبقاتی فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز از تاریخ 15/1/94 از سرگرفته شده است.
یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۴
روز یکشنبه مورخ 30/1/94 عملیات پیش ممیزی فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز جهت اخذ گواهینامه فرودگاهی آغاز گردید. این پیش ممیزی به منظور حصول اطمینان از مطابقت دستورالعمل‌های عملیاتی بخش‌های مختلف فرودگاهی با استانداردهای سازمان هواپیمای کشوری و تامین ایمنی فرودگاهی با حضور کارشناسان شرکت فرودگاههای کشور به مدت 2 روز در فرودگاه تبریز انجام می گیرد. مدیرکل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی در جلسه افتتاحیه عملیات پیش ممیزی که با حضور مدیرکل دفتر استانداردهای فرودگاهی، کارشناسان شرکت فرودگاههای کشور، معاونین و روسای ادارات این اداره کل برگزار گردید، از مسئله ایمنی بعنوان مهم ترین اولویت فرودگاه تبریز و مجموعه شرکت فرودگاههای کشور یاد کرد و گفت: از کلیه همکارانم در اداره کل م
یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۴
کارشناس مسئول  مکانیک فرودگاه تبریز به عنوان کارمند برتر حوزه تجهیزات فرودگاهی این فرودگاه معرفی گردید. مهندس یاشار صمیمی کارمند واحد فنی مهندسی فرودگاه تبریز طی نامه‌یی از طرف مهندس میر سعید صفی‌نیا مدیر کل تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی شرکت فرودگاههای کشور ، به‌عنوان کارمند برتر در حوزه تجهیزات فرودگاهی معرفی و از زحمات وی تشکر و قدردانی شد. در این حکم تشویقی آمده است: با توجه به اهتمام شما در عملکرد صحیح، اثر بخشی، ارائه پیشنهاد ابتکاری و مدیریت مطلوب پروژه‌های فنی، از زحمات جنابعالی تقدیر و تشکر به‌عمل آمده و مورد تشویق قرار می‌گیرد.