خوش آمدید — امروز جمعه ۱۰ بهمن ۱۳۹۳
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی جمعه ۱۰ بهمن ۱۳۹۳ ۱۲:۰۰:۱۸
تبریز
امروز جمعه ۱۰ بهمن ۱۳۹۳
7°
8°
-1°
فردا ۱۱ بهمن ۱۳۹۳
5°
-2°
۱۲ بهمن ۱۳۹۳
7°
-1°
۱۳ بهمن ۱۳۹۳
9°
-1°
۱۴ بهمن ۱۳۹۳
10°
-2°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آتا 5210 كيش نشست(13:32) MD83 ورودي داخلي پنج شنبه 13:10 2015-01-29 13:10:00
آتا 5204 تهران نشست(13:23) MD83 ورودي داخلي پنج شنبه 13:20 2015-01-29 13:20:00
زاگرس 4055 مشهد نشست(13:54) MD82 ورودي داخلي پنج شنبه 13:30 2015-01-29 13:30:00
آتا 5206 تهران نشست(17:56) MD83 ورودي داخلي پنج شنبه 17:35 2015-01-29 17:35:00
آتا 5244 تهران نشست(17:51) MD83 ورودي داخلي پنج شنبه 17:40 2015-01-29 17:40:00
سعودي 2856 جده نشست(20:46) A320 ورودی خارجي پنج شنبه 21:05 2015-01-29 21:05:00
آتا 5208 تهران نشست(21:48) MD83 ورودي داخلي پنج شنبه 21:40 2015-01-29 21:40:00
ايران اير 445 تهران لغو شد A320 ورودي داخلي پنج شنبه 21:55 2015-01-29 21:55:00
آتا 5242 تهران نشست(22:00) MD83 ورودي داخلي پنج شنبه 22:00 2015-01-29 22:00:00
تركيش 882 استانبول نشست(04:04) A320 ورودی خارجي جمعه 04:25 2015-01-30 04:25:00
ايران اير 343 تهران نشست(07:45)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي جمعه 07:50 2015-01-30 07:50:00
آتا 5202 تهران نشست(09:15)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي جمعه 09:10 2015-01-30 09:10:00
ماهان 1162 نجف لغو شد A320 ورودي داخلي جمعه 10:45 2015-01-30 10:45:00
آسمان 640 تهران لغو شد A306 ورودي داخلي جمعه 11:15 2015-01-30 11:15:00
معراج 2873 مشهد نشست(12:15)-تحويل بار از تسمه نقاله(1) A320 خروجي خارجي جمعه 12:00 2015-01-30 12:00:00
آتا 5216 مشهد اعلام ورود(13:00) MD83 ورودي داخلي جمعه 12:50 2015-01-30 12:50:00
آتا 5232 اهواز طبق برنامه MD83 خروجي خارجي جمعه 14:10 2015-01-30 14:10:00
آتا 5248 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي جمعه 15:00 2015-01-30 15:00:00
آتا 5206 تهران طبق برنامه A306 ورودي داخلي جمعه 18:20 2015-01-30 18:20:00
آسمان 3777 شيراز طبق برنامه F100 ورودي داخلي جمعه 22:00 2015-01-30 22:00:00
ايران اير 349 بندر عباس طبق برنامه F100 ورودي داخلي جمعه 22:05 2015-01-30 22:05:00
سعودي 2828 جده طبق برنامه A330 ورودي داخلي جمعه 22:05 2015-01-30 22:05:00
آتا 5250 تهران طبق برنامه B ورودي داخلي جمعه 22:20 2015-01-30 22:20:00
آتا 5208 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي جمعه 23:00 2015-01-30 23:00:00
آتا 5244 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي شنبه 00:15 2015-01-31 00:15:00
تركيش 882 استانبول طبق برنامه A320 ورودی خارجي شنبه 04:25 2015-01-31 04:25:00
آتا 5254 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي شنبه 07:00 2015-01-31 07:00:00
آسمان 640 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي شنبه 07:20 2015-01-31 07:20:00
آزال اير 117 باكو طبق برنامه A320 ورودی خارجي شنبه 08:30 2015-01-31 08:30:00
آتا 5202 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي شنبه 09:10 2015-01-31 09:10:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
زاگرس 4056 مشهد پرواز کرد(15:16) MD82 خروجي داخلي پنج شنبه 14:30 2015-01-29 14:30:00
سعودي 2857 مدينه پرواز کرد(22:29) A321 خروجي داخلي پنج شنبه 22:35 2015-01-29 22:35:00
ايران اير 444 تهران لغو شد F100 خروجي داخلي پنج شنبه 22:40 2015-01-29 22:40:00
تركيش 883 استانبول پرواز کرد(05:27) A320 خروجي خارجي جمعه 05:30 2015-01-30 05:30:00
آتا 5243 تهران پرواز کرد(07:08) MD83 خروجي داخلي جمعه 07:00 2015-01-30 07:00:00
آتا 5215 مشهد پرواز کرد(08:05) MD83 خروجي داخلي جمعه 08:00 2015-01-30 08:00:00
ايران اير 348 بندر عباس پرواز کرد(08:36) F100 خروجي داخلي جمعه 08:25 2015-01-30 08:25:00
آتا 5231 اهواز پرواز کرد(10:11) A320 ورودي داخلي جمعه 10:10 2015-01-30 10:10:00
ماهان 1163 نجف لغو شد A140 خروجي خارجي جمعه 11:45 2015-01-30 11:45:00
معراج 2872 مشهد پذيرش مسافر در ميز (5)- A320 خروجي خارجي جمعه 13:00 2015-01-30 13:00:00
آتا 5253 تهران پذيرش مسافر در ميز (3)- MD83 خروجي داخلي جمعه 13:50 2015-01-30 13:50:00
آتا 5205 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي جمعه 15:10 2015-01-30 15:10:00
آتا 5247 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي جمعه 16:00 2015-01-30 16:00:00
آسمان 641 تهران لغو شد F100 خروجي داخلي جمعه 17:15 2015-01-30 17:15:00
آتا 5207 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي جمعه 19:20 2015-01-30 19:20:00
ايران اير 446 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي جمعه 22:40 2015-01-30 22:40:00
آسمان 3778 شيراز طبق برنامه F100 خروجي داخلي جمعه 22:40 2015-01-30 22:40:00
آتا 5249 تهران طبق برنامه MD83 خروجي خارجي جمعه 23:00 2015-01-30 23:00:00
سعودي 2829 مدينه طبق برنامه A321 خروجي خارجي جمعه 23:35 2015-01-30 23:35:00
آتا 5201 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي شنبه 05:30 2015-01-31 05:30:00
تركيش 883 استانبول طبق برنامه A320 خروجي خارجي شنبه 05:30 2015-01-31 05:30:00
آتا 5243 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي شنبه 07:00 2015-01-31 07:00:00
آسمان 641 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي شنبه 07:50 2015-01-31 07:50:00
آتا 5215 مشهد طبق برنامه MD83 خروجي داخلي شنبه 08:00 2015-01-31 08:00:00
آزال اير 118 باكو طبق برنامه A320 خروجي خارجي شنبه 09:30 2015-01-31 09:30:00
آتا 5203 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي شنبه 10:10 2015-01-31 10:10:00
دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۳
روز دوشنبه مورخ 6/11/93 مدیرکل فرودگاه های استان آذربایجان شرقی با حضور در دفتر فرمانده پلیس فرودگاه های استان با وی دیدار و گفتگو  کرد. در این دیدار که پس از انتصاب سرهنگ خضرلو به عنوان فرمانده پلیس فرودگاه های استان انجام پذیرفت، مهندس صفایی مدیرکل فرودگاه های استان ضمن تبریک انتصاب ایشان گفت: بر اساس اعلام فرمانده پلیس فرودگاه های کشور، فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز از لحاظ امنیت، از پیشروترین فرودگاه های کشورمی باشد. در این دیدار که معاونین و روسای ادارات اداره کل نیز حضور داشتند، مهندس صفایی ابراز امیدواری کرد امنیت بالای فرودگاه تبریز در دوران مدیریت سرهنگ حضرلو که از فرماندهان شناخته شده استانی می باشند نیز ادامه پیدا کند. در ادامه سرهنگ خضرلو ضمن تشکر از حضور م
یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۳
                                                            باسمه تعالی   اطلاعیه با توجه به اینکه در آزمون استخدام سال 92 استانداری آذربایجان شرقی ، آزمون تخصصی رشته شغلی کارشناس فناوری اطلاعات فرودگاهی اداره کل فرودگاه های آذربایجان شرقی ، برابر گزارش ناظران آزمون مورخ 17/3/92 به دلیل نرسیدن سئوال تخصصی به صورت کامل انجام نپذیرفته بود ؛ به منظور امکان بهره مندی از فرصت های برابر برای ک
شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۳
روز جمعه مورخ 3/11/93 دکتر مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز ، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با حضور در فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز از بخش های مختلف آن بازدید کرد. در این بازدید که مدیرکل فرودگاه های استان آذربایجان شرقی نیز حضور داشت، دکتر پزشکیان با حضور در پروژه باند تمام بتنی فرودگاه تبریز از آن بازدید نمود. نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از اقدامات انجام شده در این پروژه، از باند تمام بتنی فرودگاه تبریز بعنوان یکی از مهم ترین و راهبردی ترین پروژه های استان یاد کرد و گفت: حال که عملیات اجرایی این پروژه به اتمام رسیده است ، امیدواریم با بهره برداری از آن شاهد توسعه روزافزون استان بواسطه این پروژه باشیم. ترمینال 4 فرودگاه تبریز، ساختمان تکنیکال
چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۳
روز چهارشنبه مورخ 1/11/93 مراسم تودیع و معارفه فرمانده پلیس فرودگاه های استان آذربایجان شرقی در فرودگاه تبریز برگزار گردید و ضمن تقدیر از خدمات سرهنگ محسن سعید زیرک، سرهنگ الهوردی خضرلو بعنوان فرمانده جدید پلیس فرودگاه های استان معرفی گردید. در  ابتدای این مراسم که سرهنگ مهری فرمانده پلیس فرودگاه های کشور،  فرماندهین نظامی و انتظامی استان ، مسئولین فرودگاهی و استانی حضور داشتند ، مهندس صفایی مدیرکل فرودگاه های استان آذربایجان شرقی ضمن عرض خیرمقدم به کلیه حضار ، در سخنانی ضمن اشاره به اهمیت جایگاه پلیس در فرودگاه های کشور، امنیت بالای پروازهای فرودگاه تبریز را مثال زدنی توصیف کرد. وی افزود: این نظم و انظباط و امنیت در سالهای اخیر جز در سایه تلاش و تدابیر شایسته جناب سرهنگ