خوش آمدید — امروز شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۴
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۴ ۲۲:۰۰:۳۹
تبریز
امروز شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۴
30°
37°
24°
فردا ۱۱ مرداد ۱۳۹۴
38°
24°
۱۲ مرداد ۱۳۹۴
37°
23°
۱۳ مرداد ۱۳۹۴
37°
23°
۱۴ مرداد ۱۳۹۴
38°
24°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آتا 5254 تهران نشست(07:35)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي شنبه 07:20 2015-08-01 07:20:00
آتا 5202 تهران نشست(08:59)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي شنبه 09:10 2015-08-01 09:10:00
ماهان 4560 اصفهان نشست(09:25)-پايان تحويل بار BA11 ورودي داخلي شنبه 09:50 2015-08-01 09:50:00
آتا 5216 مشهد نشست(12:54)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي شنبه 12:50 2015-08-01 12:50:00
آتا 5204 تهران نشست(13:07)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي شنبه 13:20 2015-08-01 13:20:00
قشم اير 2242 نجف لغو شد A320 ورودي داخلي شنبه 14:35 2015-08-01 14:35:00
ايران اير تور 900 مشهد نشست(17:00) MD82 ورودي داخلي شنبه 16:30 2015-08-01 16:30:00
آتا 5246 تهران نشست(16:34)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي شنبه 16:30 2015-08-01 16:30:00
آتا 5206 تهران نشست(17:34)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي شنبه 17:30 2015-08-01 17:30:00
آتا 5248 تهران نشست(20:50)-پايان تحويل بار MD83 خروجي داخلي شنبه 20:40 2015-08-01 20:40:00
آتا 5208 تهران نشست(21:51) MD83 ورودي داخلي شنبه 21:40 2015-08-01 21:40:00
ايران اير 445 تهران اعلام ورود(22:45) F100 ورودي داخلي شنبه 22:10 2015-08-01 22:10:00
آتا 5244 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي شنبه 23:40 2015-08-01 23:40:00
تركيش 882 استانبول طبق برنامه A320 ورودی خارجي یک شنبه 04:25 2015-08-02 04:25:00
آتا 5254 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي یک شنبه 07:20 2015-08-02 07:20:00
ايران اير 447 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي یک شنبه 08:05 2015-08-02 08:05:00
کاسپين 4345 عسلويه طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 10:50 2015-08-02 10:50:00
آتا 5216 مشهد طبق برنامه MD83 ورودي داخلي یک شنبه 12:50 2015-08-02 12:50:00
آتا 5204 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي یک شنبه 13:20 2015-08-02 13:20:00
آتا 5248 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي یک شنبه 15:00 2015-08-02 15:00:00
آتا 5206 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي یک شنبه 17:30 2015-08-02 17:30:00
آتا 5250 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي یک شنبه 19:05 2015-08-02 19:05:00
ايران اير 291 اهواز طبق برنامه A320 خروجي خارجي یک شنبه 19:20 2015-08-02 19:20:00
ايران اير 341 مشهد طبق برنامه F100 خروجي خارجي یک شنبه 21:35 2015-08-02 21:35:00
آتا 5208 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي یک شنبه 21:40 2015-08-02 21:40:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آتا 5243 تهران پرواز کرد(07:07) MD83 خروجي داخلي شنبه 07:00 2015-08-01 07:00:00
آتا 5215 مشهد پرواز کرد(08:23) MD83 خروجي داخلي شنبه 08:10 2015-08-01 08:10:00
آتا 5203 تهران پرواز کرد(10:11) MD83 خروجي داخلي شنبه 10:10 2015-08-01 10:10:00
ماهان 4563 کرمان پرواز کرد(10:50) A310 خروجي داخلي شنبه 10:50 2015-08-01 10:50:00
ماهان 4561 اصفهان پرواز کرد(10:50) BA11 ورودي داخلي شنبه 10:50 2015-08-01 10:50:00
آتا 5253 تهران پرواز کرد(14:10) MD83 خروجي داخلي شنبه 13:50 2015-08-01 13:50:00
آتا 5205 تهران پرواز کرد(14:30) MD83 خروجي داخلي شنبه 14:20 2015-08-01 14:20:00
قشم اير 2243 نجف لغو شد A320 خروجي خارجي شنبه 15:50 2015-08-01 15:50:00
ايران اير تور 901 مشهد پرواز کرد(17:30) MD82 خروجي داخلي شنبه 17:30 2015-08-01 17:30:00
آتا 5245 تهران پرواز کرد(17:45) A320 خروجي داخلي شنبه 17:30 2015-08-01 17:30:00
آتا 5207 تهران پرواز کرد(18:34) MD83 خروجي داخلي شنبه 18:30 2015-08-01 18:30:00
آتا 5247 تهران پرواز کرد(21:55) MD83 خروجي داخلي شنبه 21:40 2015-08-01 21:40:00
ايران اير 444 تهران پذيرش مسافر در ميز (10,8,9)- F100 خروجي داخلي شنبه 22:45 2015-08-01 22:45:00
تركيش 883 استانبول طبق برنامه A320 خروجي خارجي یک شنبه 05:30 2015-08-02 05:30:00
آتا 5201 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي یک شنبه 06:00 2015-08-02 06:00:00
آتا 5243 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي یک شنبه 07:00 2015-08-02 07:00:00
آتا 5215 مشهد طبق برنامه MD83 خروجي داخلي یک شنبه 08:10 2015-08-02 08:10:00
ايران اير 340 مشهد طبق برنامه F100 خروجي داخلي یک شنبه 08:40 2015-08-02 08:40:00
آتا 5203 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي یک شنبه 10:10 2015-08-02 10:10:00
کاسپين 4346 عسلويه طبق برنامه MD82 ورودی خارجي یک شنبه 11:30 2015-08-02 11:30:00
آتا 5253 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي یک شنبه 13:50 2015-08-02 13:50:00
آتا 5205 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي یک شنبه 14:20 2015-08-02 14:20:00
آتا 5247 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي یک شنبه 17:00 2015-08-02 17:00:00
آتا 5207 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي یک شنبه 18:30 2015-08-02 18:30:00
ايران اير 290 اهواز طبق برنامه A320 خروجي خارجي یک شنبه 20:05 2015-08-02 20:05:00
آتا 5451 استانبول طبق برنامه A320 خروجي خارجي یک شنبه 20:10 2015-08-02 20:10:00
ايران اير 446 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي یک شنبه 22:15 2015-08-02 22:15:00
شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۴
در آستانه آغاز پروازهای حج تمتع سال 94 ، تعداد 8 عدد کانتر چک گذرنامه در فرودگاه تبریز نصب و عملیاتی گردید. فرمانده گذرنامه فرودگاه تبریز با اعلام این مطلب افزود: این اقدام در راستای تسهیل پذیرش مسافرین محترم و رعایت هرچه بیشتر مسائل امنیتی صورت می پذیرد. سرگرد شاهمردانی افزود: علاوه بر 4 عدد کانتر در مبادی ورودی و خروجی سالن ترمینال حج فرودگاه تبریز ، دو عدد کانتر دو نفره پذیرش مسافرین و هم چنین 4 عدد باسکول فرودگاهی نیز نصب گردیده است. لازم به ذکر است این تجهیزات توسط اداره کل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی خریداری و نصب گردیده است و  هزینه آن مبلغ  112 میلیون تومان بوده است که از محل اعتبارات شرکت فرودگاههای کشور تامین شده است. ضمناً پرواز های رفت زائرین حج
سه شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۴
دومین جلسه از شواری اقامه نماز اداره کل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی در سال 94 برگزار گردید. در این جلسه که روز دوشنبه مورخ 5/5/94  و با حضور اعضای ستاد اقامه نماز اداره کل در دفتر مدیرکل فرودگاههای استان برگزار گردید، دستور العمل های اجرای توافق اداره کل و وزارت راه و شهرسازی برای ترویج اقامه نماز بررسی گردید. مدیرکل فرودگاههای در این دیدار ضمن تقدیر از دبیر و اعضای ستاد اقامه نماز اداره کل به جهت برگزاری منظم جلسات اقامه نماز ، ترویج فرهنگ نماز و توسعه نمازخانه ها را جزو اولویت های اصلی اداره کل برشمرد. اهتمام و تاکید بر مفروش نمودن نمازخانه ها و مساجد فرودگاه، تهیه و اهداء جوایز به فعالین نماز و تبلیغات محیطی در فرودگاه با محوریت نماز از جمله محورهای مورد تاکید مدیرکل و ج
یکشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۴
رئیس دایره ساختمان فرودگاه تبریز از مناسب سازی ترمینالهای فرودگاه تبریز جهت استفاده معلولین و جانبازان محترم خبر داد. مهندس لطیفی گفت: این اقدامات شامل میله کشی و شیب دار نمودن ورودی و خروجی سالن ها، استاندار سازی تلفن همگانی برای استفاده معلولین، اختصاص دستشویی ویژه و تجهیز آن به توالت فرنگی و استاندار نمودن آئینه روشویی است. وی افزود: لازم به ذکر است فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز در سالهای قبل مقام نخست مناسب سازی برای معلولین در سطح استان را کسب کرده است.                                     
شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۴
یک دوره آموزشی با عنوان زبان انگلیسی مخصوص پرسنل شبکه پیامهای هوانوردی در فرودگاه تبریز برگزار گردید. مسئول شبکه پیامهای هوانوردی فرودگاه تبریز با اعلام این مطلب افزود: هدف از این دوره ارتقای سطح زبان انگلیسی پرسنل واحد شبکه هوانوردی فرودگاههای کشور است. مهندس عبدی رحمانی گفت: این دوره آموزشی به مدت دو هفته از تاریخ 3/5/94 لغایت 15/5/94 با حضور 20 نفر از پرسنل فرودگاههای تبریز، اردبیل ، ارومیه و گرگان برگزار می گردد. لازم به ذکر است در پایان دوره ضمن برگزاری آزمون به نفرات برگزیده مدرک پایان دوره از سوی شرکت فرودگاههای کشور اعطاء خواهد شد.